Terug    
 
Home
   
         
      Kaatsvereniging "Dreech Genôch"  
         
 
bestuur
nieuws
historie
agenda
dames
uitslagen
email
gastenboek
links
  Kaatsvereniging "Dreech Genôch" te Rinsumageest is opgericht op 23 april 1998. In 1998 was het ledenaantal al 70, bestaande uit 60 aktieve kaatsers en kaatsters en 10 donateurs.
Eind 2000 waren er ruim over de 100 leden (ook "dubbelleden" van de omliggende kaatsverenigingen). Van 2006 tot 2012 tevens een 20 tal jeugdleden. Sinds vorig jaar zijn er weer jeugdtrainingen, met veel deelname. In een klein dorp als Rinsumageest wordt er kennelijk in een behoefte voorzien!

Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Taeke Kooistra, tel. 06-25487627
Secretaris
: Johanna de Boer
Penningmeester: Anton Prins
Algemeen: Renske Dijkstra (mat. en opgave)
Jan Zwaagstra (materiaal)
Eelke de Vries (opgave en competitie)
Sybrand Smit (veld en overige)
Jan Kooistra (veld en overige)
Jan Sikma
Hoeke Hiemstra
Sanne Bilker

Opgave wedstrijden:
Eelke de Vries, tel. 06-20673783 of
Renske Dijkstra, tel. 06-12510402
Graag 2 dagen vantevoren voor 20.00 uur.

Zij worden gesteund door diverse vrijwilligers.

Contributie voor 2023 wordt in week 17 afgeschreven.
Mocht u toch de contributie willen overmaken dan kan dit op
Rabobank rek. nr. NL56 RABO 0136 1917 03.
- donateurs 5,- euro
- jeugdleden t/m 16 jaar 10 euro
- voor senioren 17,50 euro
- competitiekaatsen 5,- euro
o.v.v. naam, contributie 2023


Speelveld: Achter MFC De Beijer, "De Vonder", te Rinsumageest.

In de zomer:
Dinsdagavond competitiekaatsen Senioren, vanaf 19.00 uur (vanaf 2 mei).
Jeugdtrainingen door Jordy Mossel, Neeltje Visser en Petra Aafke.
Nieuwe jeugdleden welkom!

Onderhoud website / webdesign: Klaas van der Meulen
 
         
  Disclaimer   © Dreech Genôch Rinsumageest / webdesign ItKin 2023