Terug    
 
Home
   
         
      | Bij voldoende belangstelling worden extra kaatspartijen georganiseerd |  
         
 
bestuur
nieuws
historie
agenda
dames
uitslagen
email
gastenboek
links
  KAATSAGENDA 2022

di. 10 mei:
Start Senioren competitiekaatsen.
Eerste groep 19.00 uur, tweede groep 20.00 uur.

za. 28 mei: Ledenpartij, 13.00 uur
Indien mogelijk heren/dames.

zat. 11 juni: Strjittekeatsen 11.00 uur
Alleen voor Geastmers.
Op parkeerterrein bij MFC De Beijer.

vr. 1 juli: Pearkekeatsen 17.30 uur
1 lid., max. 32 of 40 parturen.

za. 16 juli: Sjoerd Big / Nelly partij 13.00 uur
Leden en niet-leden.

zat. 30 juli: Knollebollepartij 13.00 uur
Leden en niet-leden, vrije form. en ind. opgave.
Max. 24 parturen. Op het veld naast de fabriek.

zat. 13 aug: Rjochthuspartij 13.00 uur
Leden en niet-leden.


zat. 17 sept.:
Nachtkeatsen, 21.00 uur
Leden en niet-leden, vrije form. en ind. opgave.

LET OP! Kom op tijd, want anders wordt er
met een incompleet partuur gestart.
Voor alle partijen geldt: 16 jaar en ouder.
Inleg € 5,-
Niet leden € 7,50

Opgave voor het kaatsen,
2 dagen vantevoren voor 20.00 uur
Eelke de Vries 06-20673783,
Renske Dijkstra 06-12510402
of bij Taeke Kooistra 06-25487627

Competitiekaatsen voor senioren start vanaf dinsdag 10 mei.
Om 19.00 uur beginnen we met de eerste groep.
Om 20.00 uur beginnen we met de tweede groep.
Graag bij opgave aangeven welke groep je wil.
Opgave kan bij Eelke de Vries 06-20673783.
Het inleggeld voor de competitie voor senioren bedraagt 5 euro.
Graag tegelijk met het lidmaatschap betalen via de bank.

Contributie voor 2022 wordt in week 17 afgeschreven.
Mocht u toch de contributie willen overmaken dan kunt u dit doen op
Rabobank rek. nr. NL56 RABO 0136 1917 03.
- donateurs 5,- euro
- jeugdleden t/m 16 jaar 10,-
- senioren 17,50 euro
- competitiekaatsen 5,- euro
o.v.v. naam, contributie 2022


Ook andere clubs in de regio hebben kaatspartijen,
ook voor niet-leden. Kijk voor die partijen op hun website:

- website k.v. Sla Raek Broeksterwoude
- website k.v. Nut en Nocht Damwoude
 
         
  Disclaimer   © Dreech Genôch Rinsumageest / webdesign ItKin 2022